• tab1
  • tab2
  • tab3
  • tab4

ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԶՈՐԱՑՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Այս կայքը տեղեկություններ է պարունակում «Կենսաբազմազանության հզորացված պաշտպանություն և կայուն օգտագործում Հայաստանում՝ Եվրոպական միության չափանիշներին համապատասխան» Թվինինգ ծրագրի վերաբերյալ

«Կենսաբազմազանության հզորացված պաշտպանություն և կայուն օգտագործում Հայաստանում՝ Եվրոպական միության չափանիշներին համապատասխան»

Մեր նպատակները՝

  • - աջակցել բնության և կենսաբազմազանության պահպանության վերաբերյալ նոր օրենսդրության մշակման հարցում

  • - աջակցել բնության և կենսաբազմազանության պահպանության ոլորտում ինստիտուցիոնալ զարգացման ու կառավարման հարցում

  • - բարձրացնել իրազեկվածության մակարդակն առաջարկվող օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ փոփոխությունների վերաբերյալ, որոնք միտված են կենսաբազմազանության և բնության պահպանության հզորացմանը

  • - հաստատել շարունակական աշխատանքային-մասնագիտական կապեր համագործակցող երկրների միջև

Մեր մասին

Չեխիայի Հանրապետության բնության պահպանության գործակալություն

Չեխիայի Հանրապետության բնության պահպանության գործակալությունը (ՉՀ ԲՊԳ) «Բնության և լանդշաֆտի պահպանության մասին» օրենքով հիմնադրված պետական մարմին է։ ՉՀ ԲՊԳ-ի գլխավոր նպատակը Չեխիայի Հանրապետության ողջ տարածքում բնության ու լանդշաֆտների պաշտպանությունն ու պահպանությունն է։ ՉՀ ԲՊԳ-ի կառավարման ներքո 24 պահպանվող լանդշաֆտային տարածք է (ԲՊՄՄ, կատեգորիա V) և բնության պահպանվող այլ տիպի մոտ 800 տարածք (ԲՊՄՄ, կատեգորիաներ Ia, III, IV)։

Ֆինլանդիայի բնապահպանության ինստիտուտ (SYKE)

Ֆինլանդիայի բնապահպանության ինստիտուտը (SYKE) բազմոլորտ հետազոտական և փորձագիտական ինստիտուտ է Ֆինլանդիայում։ Ֆինլանդիայի բնապահպանության ինստիտուտը մշակում է ոլորտին առնչվող տեղեկություններ, նորարարական մոտեցումներ և լուծումներ, որոնք միտված են կայուն զարգացմանը։ Ինստիտուտը Ֆինլանդիայում «Բնության մասին» ԵՄ հրահանգները կիրարկող և այդ հրահանգներից բխող զեկույցների ներկայացումը համակարգող գլխավոր մարմինն է։

ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարություն

ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության պատասխանատվության ներքո է ՀՀ-ում շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը, ինչպես նաև ՀՀ-ի ազգային պարկերի և այլ պահպանվող տարածքների կառավարումը։

Վերջին նորությունները և միջոցառումները

16
Mar

Թվինինգ ծրագրի եզրափակիչ կոնֆերանս

Սույն թվականի մարտի 15-ին Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում տեղի ունեցավ «Թվինինգ» ծրագրի եզրափակիչ կոնֆերանսը։

Ծրագրի նպատակը կենսաբազմազանության և բնության պահպանության բնագավառում ՀՀ օրենսդրության բարելավումն ու բնության

27
Feb

«Թվինինգ» ծրագրի եզրափակիչ կոնֆերանս

Շուրջ երկու տարի տևած «Թվինինգ» ծրագիրը մոտենում է ավարտին։ Ծրագիրը կամփոփվի եզրափակիչ կոնֆերանսով, որը տեղի կունենա սույն թվականի մարտի 15-ին՝ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում։ Կոնֆերանսի

24
Feb

Հայ փորձագետների այցը Չեխիայի Հանրապետություն

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության, ՀՀ կառավարության, ‹‹Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն›› ՊՈԱԿ-ի, ինչպես նաև «Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի 6 ներկայացուցիչ Չեխիա կատարած այցի շրջանակներում ծանոթացան «էմերալդ» տարածքների սահմանման, կառավարման գործընթացներին և

ուժեղացված պահպանության՝ կայուն զարգացման հիմք հանդիսանալու վերաբերյալ փաստարկներ

Ծրագրի մասին

Ծրագրի համառոտ պատմությունը և կապը ՀԸԳՀ-ի (CEPA) հետ

Հայաստանի Հանրապետությունը, ստորագրելով ՀԸԳՀ-ն (CEPA), հանձն է առել իրականացնել կենսաբազմազանության պաշտպանության բարելավմանն ու կայուն օգտագործմանն ուղղված միջոցառումներ։ Դրանցով, մասնավորապես, նախատեսվում է ազգային օրենսդրության վերանայումն ու համապատասխանեցումը ԵՄ չափանիշներին, տարածքների գույքագրումը, հստակեցումն ու կառավարման առաջնահերթությունների սահմանումը, դրանց պահպանության համար պահանջվող միջոցառումների սահմանումը, կենդանատեսակների և բուսատեսակների  պահպանության կարգավիճակի մշտադիտարկման համակարգի ստեղծումը, ինչպես նաև հանրության կրթական և ընդհանուր իրազեկվածության մակարդակի բարձրացմանն ուղղված մեխանիզմի ներդրումը։ 

ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից ԵՄ «Թվինինգ» ծրագրի նախագծի փաստաթուղթը (Եվրոպական միության ինստիտուցիոնալ համագործակցության փաստաթուղթ) մշակվելուց հետո ԵՄ-ն կազմակերպեց նախագծի իրականացման բաց մրցույթ։  Արդյունքում ընտրվեց Չեխիայի Հանրապետության Բնության պահպանության գործակալությունից և Ֆինլանդիայի բնապահպանության ինստիտուտից կազմված կոնսորցիումը և հաստատվեց վերջինիս  ֆինանսավորումը։

Ծրագրի նպատակները, ակնկալվող արդյունքները և բաղադրիչները

Ծրագրի հիմնական նպատակը Հայաստանում կենսաբազմազանության պաշտպանության ու կայուն օգտագործման հզորացումն է՝ միջազգային/ԵՄ չափանիշներին համապատասխան։

Ծրագրի երեք բաղադրիչները հետևյալն են՝

  • Հայաստանում կենսաբազմազանության պաշտպանության վերաբերյալ օրենսդրության մշակում
  • կարողությունների զարգացում և արդյունավետ ինստիտուցիոնալ համակարգի վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում
  • իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում

Մեր թիմը